Toxa

  • Idade descoñecida. Sobre 2-3 anos.
  • Foi recollida na Bandeira. Moi mimosa, estaba enferma de piometra. En recuperación.
Related Projects