Shandy

  • macho
  • Data de nacemento: maio de 2017.
  • Apareceu acabado de nacer dentro dun contedor de vidro. Estivo moi pachucho debido a unha parasitose, pero xa se está recuperando.
Related Projects