PANTERA

  • macho
  • Nacemento: 2009
  • Tímido

Pantera fai honores ao seu nome, é un gatazo precioso. É algo tímido, pero nada que non se solucione cuns dias de tarrinas. Foi recollido de bebé nunha colonia no Paxonal

Related Projects