GARFIELD

  • macho
  • Nacemento: 2006
  • Agarimoso cando quere

Garfield foi recollido nunha aldea na que corría risco de rematar moi mal cando era un cachorriño.  Agora é un dos nosos avoíños, agarimoso cando quere.

Related Projects