CONXO

  • macho
  • Nacemento: 2005
  • Tranquilo
Conxo recibe o seu nome por ser un “regalo” do cura de Conxo. É un gato tranquilo ao que lle encanta a comida e que precisa unha casa onde lla controlen, pois está moi gordecho.

Related Projects