CAROZO

  • macho
  • Nacemento: 2008
  • Tímido pero achégase cando ten confianza
  • Adoptado Marzo 2016

Carozo veu da Coruña de cachorriño. É algo tímido, pero con confianza achégase.

Related Projects