CARO

  • Nacemento aproximado: 2014
  • Pesa 5kg
  • Ten moito medo

Chámase CARO e o veterinario calcúlalle só 2 aniños. Este cachorro de tan só 5kgs ten moitísimo medo, su rescatadora e actual acollida  pensa que lle pegaron. Necesita unha adopción canto antes.

Related Projects